Com s’expressa el Partit Demòcrata americà, pot ser un mirall per al català.