CESSAR “EN ABSTRACTE”

Fa ja un any que defenso la causa d’un nombre “n” de persones cessades en abstracte amb motiu de l’aplicació de les mesures acordades pel Senat invocant l’article 155 CE.

Davant d’aquest assumpte, es fa obligat llegir d’una banda el mateix article 155 CE i de l’altra, les mesures aprovades pel Senat amb motiu d’aquella aplicació.

Després d’aquest recomanable exercici, hom pot concloure que l’execució material de les mesures i de la interpretació donada ultrapassa (i molt) el contingut literal del precepte constitucional.

Per més que m’afano a trobar en quin apartat de l’art. 155 CE n’apareix la paraula “cessar”, no me’n surto.

No hi ha una sola paraula que s’hi refereixi a aquest verb en tot el contingut del precepte.

En algun cas, la deliberació i fallament per part de la Sala Tercera del Tribunal Suprem s’ha convocat per al 22 d’octubre de 2019 i, en altres, s’ha posposat la mateixa sessió per al 10 de desmebre, el Dia Internacional dels Drets Humans.

La nostra demanda invoa Drets fonamentals i, sembla que el destí hagi fet coincidit aquestes dues dates.

Era només un apunt.