S’eixampla el microcosmos catalanista | política prosa

Quina és la prioritat del catalanisme? Divuit representants de partits polítics, entitats i associacions responen a la pregunta de política&prosa.
— Read on www.politicaprosa.com/seixampla-el-microcosmos-catalanista/