20 objectius necessaris davant la crisi més greu des de la fi de la Guerra Civil – Converses a Catalunya

20 objectius necessaris davant la crisi més greu des de la fi de la Guerra Civil – Converses a Catalunya
— Read on conversesacatalunya.cat/20-objectius-necessaris-davant-la-crisi-mes-greu-des-de-la-fi-de-la-guerra-civil/

Destacat

A propòsit de l’edat de les persones grans (I)

Fa temps que vinc investigant allò que la doctrina ha anomenat “la configuració normativa i el principi de confiança legítima”. És a dir, la creació de normes i els drets de les persones.

El binomi, norma i drets,  no pot desbordar els límits de la racionalitat, perquè sinó l’Estat de Dret fa fallida.  Dit d’altra manera,  irromp l’abús de Dret i s’instal·la la vulneració de drets.

En un altre sentit, més contextualitzat al moment que estem vivint, es fa necessari remarcar que les lleis no només creen drets. També es dediquen  a reconèixer alguns bens jurídics preexistents al Dret mateix, com la vida, la dignitat o la integritat, per exemple… I, això és així, perquè els drets sempre es recolzen en bens jurídics. Sense bens jurídics, els drets perden sentit. Essent la defensa i la tutela d’aquests bens jurídics allò que ha de ser idoni, eficaç, eficient, suficient i apte per a que els drets puguin ser gaudits sense limitacions irracionals. Aquesta protecció o tutela, aquests dies, està cedint en favor d’un interès general i en funció dels drets d’altri. I, vet aquí que, aquesta limitació, establerta en el sentit que estem indicant, no ha d’afectar el que coneixem com el “contingut essencial dels drets”.

Intentaré definir-ho. Aquest contingut essencial dels drets, seria aquell mínim jurídic substancial que dóna sentit al Dret i que segueix consentint la protecció dels drets amb idoneïtat, certesa, aptitud i suficiència… De tal manera que, el seu contingut no pugui ser burlat, ni desdibuixat.

I, és aquí on cal fer la pregunta adequadament. El bé jurídic “vida” i el bé jurídic “igualtat davant la llei” ha de cedir davant la irrupció d’un Reial Decret Llei que declara l’estat d’alarma? És evident que la pregunta es respon per sí sola.

Arribats fins aquí, hom podria dir que les autoritats estan promovent, per acció o per omissió, l’abús de Dret quan eviten ingressar en hospitals pacients afectats de coronavirus per raons discriminatòries d’edat.

És a dir, cap autoritat pot jugar a ser Déu. Perquè el binomi racional norma i drets s’ensorra. I fa fallida tot el nostre sistema moral i jurídic.

La vida és prèvia a les normes dictades per l’autoritat competent. Caldria no oblidar un axioma com aquest, si no volem perdre coses més importants que la fortalesa econòmica. Si no volem perdre la decència.

Sílvia Requena

A propòsit del #confinament

S’eixampla el microcosmos catalanista | política prosa

Quina és la prioritat del catalanisme? Divuit representants de partits polítics, entitats i associacions responen a la pregunta de política&prosa.
— Read on www.politicaprosa.com/seixampla-el-microcosmos-catalanista/